نظرسنجی سرمایه گذاری


  • {{value}}
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
1- آیا شما سابقه سرمایه گذاری در هرکدام از بازارهای ملک،طلا،بورس،رمزارزها و یا فارکس رو دارید؟اگر بله کدام یک از آنها را بنویسید. 1- آیا شما سابقه سرمایه گذاری در هرکدام از بازارهای ملک،طلا،بورس،رمزارزها و یا فارکس رو دارید؟اگر بله کدام یک از آنها را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 1- آیا شما سابقه سرمایه گذاری در هرکدام از بازارهای ملک،طلا،بورس،رمزارزها و یا فارکس رو دارید؟اگر بله کدام یک از آنها را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
1-2- (اگر جواب قبل مثبت بود بپرسید) مجموع سرمایه گذاری های شما در زندگی موفقیت آمیز بوده و به سود منجر شده یا خیر؟به نظرتون دلیل موفقیت یا عدم موفقیت تون درسرمایه گذاری هاتون چی بوده ؟ را بنویسید. 1-2- (اگر جواب قبل مثبت بود بپرسید) مجموع سرمایه گذاری های شما در زندگی موفقیت آمیز بوده و به سود منجر شده یا خیر؟به نظرتون دلیل موفقیت یا عدم موفقیت تون درسرمایه گذاری هاتون چی بوده ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 1-2- (اگر جواب قبل مثبت بود بپرسید) مجموع سرمایه گذاری های شما در زندگی موفقیت آمیز بوده و به سود منجر شده یا خیر؟به نظرتون دلیل موفقیت یا عدم موفقیت تون درسرمایه گذاری هاتون چی بوده ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
2-2- (اگر پاسخ خیر بود)بگید غیر از سرمایه گذاری ،اهل پس انداز کردن هم هستید؟ را بنویسید. 2-2- (اگر پاسخ خیر بود)بگید غیر از سرمایه گذاری ،اهل پس انداز کردن هم هستید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 2-2- (اگر پاسخ خیر بود)بگید غیر از سرمایه گذاری ،اهل پس انداز کردن هم هستید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
3- در صورتی که در هر کدام از زمینه هایی که نام برده شد تخصص بالایی دارید نام ببرید. را بنویسید. 3- در صورتی که در هر کدام از زمینه هایی که نام برده شد تخصص بالایی دارید نام ببرید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 3- در صورتی که در هر کدام از زمینه هایی که نام برده شد تخصص بالایی دارید نام ببرید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
4- با توجه به تورم بالای ایران ،چقدر سطح سواد و دانش مالی رو موثر میدونید که نسبت به تورم بیمه بشید؟ را بنویسید. 4- با توجه به تورم بالای ایران ،چقدر سطح سواد و دانش مالی رو موثر میدونید که نسبت به تورم بیمه بشید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 4- با توجه به تورم بالای ایران ،چقدر سطح سواد و دانش مالی رو موثر میدونید که نسبت به تورم بیمه بشید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
5- در نهایت در صورت تمایل نام و زمینه شغلی خودتون رو بفرمایید. پاسخ به این سوال اختیاری هست. را بنویسید. 5- در نهایت در صورت تمایل نام و زمینه شغلی خودتون رو بفرمایید. پاسخ به این سوال اختیاری هست. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 5- در نهایت در صورت تمایل نام و زمینه شغلی خودتون رو بفرمایید. پاسخ به این سوال اختیاری هست. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
توضیحات اضافی را بنویسید. توضیحات اضافی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات اضافی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...