در کمتر از 3 دقیقه علم و ثروت را بهتر بشناسیدمرکز علم و ثروت ایران از سال 1397 توسط مهندس صالح حیدری و با هدف ارتقاء سطح رفاه مالی در خانواده های ایرانی آغاز به فعالیت نمود. تا کنون هزاران نفر از مجموعه خدمات علم و ثروت بهره مند شده و بالغ بر 20 میلیارد تولید ثروت توسط این مجموعه رقم خرده است. 

از جمله خدمات علم و ثروت می توان به دانشکده سرمایه گذاری و کارآفرینی با هدف آموزش و ارتقاء سطح سواد مالی آحاد جامعه، مدرسه سواد مالی با موضوع پرورش هوش سرمایه گذاری و کارآفرینی دانش آموزان، دپارتمان اینوِستو در زمینه سبدگردانی، عقد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری و پرداخت سود به سرمایه گذاران، آژانس رُشدْکو به منظور رشد سودسازی کسب و کارها، کلینیک ضرر درمانی در راستای جبران ضررِ سرمایه گذاران، آکادمی تریدتراپی جهت رشد سودسازی معامله گران بازارهای مالی، سوپر کانال VIP علم و ثروت به منظور کسب درآمد همزمان از سرمایه گذاری در بازارهای داخلی و جهانی و ... اشاره نمود که می توانید برای َآشنایی بیشتر با هر کدام از بخش های ذکر شده با واحد پشتیبانی علم و ثروت در تماس باشید.بیش از آنچه نیاز دارید را پیش رویتان می گذاریمدر بهترین زمان ممکن

درست ترین کار رو انجام بده

20+

میلیارد تولید ثروت

5+

سال تجربه

1000+

دانش پژوه

20+

کارآفرینی مستقیم