در کمتر از 90 ثانیه، علم و ثروت را بهتر بشناسیدمرکز علم و ثروت ایران از سال 1397 توسط مهندس صالح حیدری و با هدف ارتقاء سطح رفاه مالی در خانواده های ایرانی آغاز به فعالیت نمود. تا کنون هزاران نفر از مجموعه خدمات علم و ثروت بهره مند شده و بالغ بر 20 میلیارد تولید ثروت توسط این مجموعه رقم خرده است. 

از جمله خدمات علم و ثروت می توان به دانشکده سرمایه گذاری و کارآفرنی با هدف آموزش و ارتقاء سواد مالی آحاد جامعه، سوپر کانال VIP علم و ثروت به منظور کسب درآمد همزمان از سرمایه گذاری در بازارهای داخلی و جهانی، کلینیک ضرر درمانی در راستای جبران ضررِ سرمایه گذاران، تریدتراپی جهت رشد سودسازی معامله گران بازارهای مالی و ... اشاره نمود که می توانید برای َآشنایی بیشتر با هر کدام از بخش های ذکر شده روی آن کلیک نمایید.

 همچنین برای ارتباط با واحد پشتیبانی علم و ثروت اینجا کلیک کنید.


بیش از آنچه نیاز دارید، پیش رویتان می گذاریمدر بهترین زمان ممکن

درست ترین کار رو انجام بده

1000+

دریاف کننده خدمات

20+

ایجاد اشتغال

20+

میلیارد تولید ثروت

5+

سال تجربه